vrijdag 7 juli 2017

RIVM: in 2040 dementie meeste ziektelast en belangrijkste doodsoorzaak - Blik op nieuws


Blik op nieuws

RIVM: in 2040 dementie meeste ziektelast en belangrijkste doodsoorzaak
Blik op nieuws
Het aandeel volwassenen met overgewicht neemt toe van 49% tot 62%. Overgewicht neemt toe in alle sociaaleconomische groepen, maar ernstig overgewicht stijgt harder bij mensen met een lage sociaaleconomische status. In het Trendscenario groeien de ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten