vrijdag 2 juni 2017

Evidence based biophilic architecture - Duurzaamgebouwd.nl


Evidence based biophilic architecture
Duurzaamgebouwd.nl
De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt toe! Dat lijkt mij heel logisch. We bouwen immers al onze gebouwen voor mensen. In de duurzame bouwwereld is gezondheid voor de gebruiker niet nieuw: denk aan initiatieven als Gezonde of ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten